Vi jobbar här

Vi jobbar här

Personal på Nordantenn

Per Sidenmark

Projektledare

090 - 206 08 15

Emil Eliasson

Installatör/projektledare

090 - 206 08 16

Kenneth Wedin

Installatör

090 - 206 08 17

Benny Karlsson

Installatör

090 - 206 08 14

Daniel Thorstensson

Installatör/projektledare A/V

090 - 206 08 18

-

-

@nordantenn.se

Peder Backlund

Installatör

090 - 206 08 19

Peder Sjöström

Koordinator/Butik

090 - 206 08 21

Åsa Andersson

Ekonomi/Koordinator

090 - 206 08 12